မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသေးစားဓါတ်အားစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဆန်းသစ်သော ငွေကြေးလက်လှမ်းမှီမှု ထွက်ပေါ်လားရေး

“အသေးစားဓါတ်အားလုပ်ငန်းများ အလားအလာအများကြီးရှိတာကို ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ မြန်မာ့ စွမ်းအင်က ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာကို လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (ဒေါ်မီမီကျော်၊ စီမံခန့်ခွဲရေး အလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်)

(စီမံခန့်ခွဲရေး အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်မီမီကျော် (MCB Bank) မှ Mini-Grid Equipment Loan စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအာနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောစဉ် (၂၀၂၀ ခု နှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ)
Mini-Grid Equipment Loan စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအာနား (၂၀၂၀ ခု နှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ) တွင် တွေ့ရသည့် MCB Bank ဥက္ကဌ ဦး တိုးအောင်မြင့် နှင့် Smart Power Myanmar ၏ CEO ဖြစ်သူ Mr. Richard Harrison တို့အား အတူတကွ တွေ့ရစဉ်။

“ပုံမှန်အားဖြင့်ဘဏ်ချေးငွေ ရရှိဖို့ဆို ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အပေါင်ပစ္စည်းထားရှိဖို့လိုပါတယ်။ အပေါင်ပစ္စည်းပေးအပ်ဖို့ဟာ ကျွန်မတို့ လိုအပ်တဲ့ချေးငွေပမာဏကို ရရှိဖို့ခက်ခဲစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ MEFF အစီအစဉ် ကတော့ အပေါင်ပစ္စည်းမလိုပဲ စာချုပ်တန်ဖို့နဲ့သွားထားပါတယ်။ ကျွန်မတို့မှာ စီမံကိန်းဘယ်နှစ်ခုပဲ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်လဲမရှိပါဘူး” ဒေါ်ဘရဏီအောင် ၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ တက္ကနိုဟေးလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (အသေးစားဓါတ်အားစနစ် လုပ်ငန်းရှင်)

လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးအရင်းအမြစ် နှင့် စီမံကိန်းချေးငွေရရှိခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်၀ှမ်းရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျေးလက်နေပြည်သူလူထု လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးကို ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ စွမ်းအင်က အတွက် အားတစ်ခု ဖြစ်စေပါတယ်။ အရင်က ဆို လုပ်ငန်းရှင်တွေက လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့အတွက် ငွေကြေးစီးဆင်းမှု အနေအထားကို ချင့်ချိန်နေရပေမယ့် အခုလိုချေးငွေရရှိလာတဲ့အတွက် စီမံကိန်းတွေကို အလျင်အမြန်တိုးချဲ့ လာနိုင်ကြပါပြီ။ (ဦးမောင်ဝင်း၊ ဒု-ညွှန်ချုပ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

--

--

Helping to transform the lives of people in Myanmar, boost incomes, grow businesses, and foster economic growth through decentralized energy access.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store